Aanmelden

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan uitsluitend na een gesprek met de directie. Neemt u telefonisch contact op via 013-543 55 66. Of stuur een mail naar bs.de.elzen@xpectprimair.nl

Kennismaken met onze school * ?
Stuur een mailtje naar bs.de.elzen@xpectprimair.nl Noteer daarin de datum waarop we je kunnen verwachten, de naam van je kind, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Tot ziens!

Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan in principe niet plaatsvinden.

Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan evt. plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.